Aby ji jednou v budoucnu bránily, aby jim záleželo na tom, kde žijí, zda v tom městě, v dané lokalitě, opravdu mají zájem, aby se tam lidem žilo co nejlépe. Zda jsou tam podmínky pro podnikání i pro práci v státním sektoru třeba ve školství, zdravotnictví.

A také aby po práci měly rodiny kde relaxovat, a věděly, že zde  nepřevládají zájmy ničit vše zelené vůkol. I to je rozhodující, aby pak přemýšlely – zda jednou založí zde  své rodiny, nebo půjdou jinde, kde život bude pro ně zajímavější.

Bývalo zvykem, že jako skauti jsme drželi u pomníku Čestnou stráž. Vždy byli vybraní nejaktivnější skauti, kteří mohli spolu s ostatními hrdými občany tento svátek oslavit.

A i letos jsme hledali cestu, jak oslavit tento významný svátek. Nemohli jsme společně, ale mohli jsme v tento den vzdát úctu, každá rodina zvlášť. Děti se sice společně nepotkaly, ale spojila je společná myšlenka. A kdo nemohl, protože karanténa třeba uvěznila doma, hledal jinou cestu, jak uctít tento svátek.

Duška Cestrová
za Skautský oddíl Krnovská Trojka