M 9 – podnož roste slabě, je vhodná jen do úrodných a dobře vyhnojených půd. Kořenový systém se skládá jen z několika silnějších kořenů a je doplněn vlasovými kořínky soustředěnými nejvíce kolem kořenového krčku. Kořeny jsou velmi křehké, proto vyžadují trvalou oporu.

Podnož je vhodná pro hustší výsadby, pro odrůdy jabloní slabě rostoucí, nebo velmi plodné a všeobecně pro štíhlá vřetena většiny odrůd. Plodnost začíná velmi brzy po výsadbě. Úroda je dobrá, pravidelná a vysoká. Plody jsou velmi dobře vyvinuté a vybarvené, ale zkracuje se jejich skladovatelnost. Životnost stromků na stanovišti je přibližně 15 až 20 let.

Trvalky – jde o zahradní rostliny, které mají převážně, stejně jako letničky, nebo dvouletky nedřevnatějící bylinný stonek a zároveň jako dřeviny rostou roky na stejném stanovišti. Jejich nadzemní části (stonky a listy) koncem vegetace sice uvadnou, avšak z podzemní části (kořenů, hlíz nebo cibulí) příštího jara opět vyrostou. Mohou být ozdobné listem, květem nebo plodem a rozmnožují se nejčastěji dělením.

Ve druhé polovině února v době kdy pominou větší mrazy, můžeme začít s řezem listnatých dřevin. Hluboce seřízneme dřeviny, jako jsou některé tavolníky nebo komule. Dřeviny, které zakládají květní pupeny na podzim, například zlatice, neřežeme, protože bychom se připravili o letošní květy.

Koncem měsíce vysadíme do truhlíků a mís předpěstované dvouletky a trvalky, jako jsou macešky, sedmikrásky, prvosenky či jarní cibuloviny. Hrozí-li mráz přikryjeme je netkanou textilií, chvojím nebo papírem.

Pravidelně kontrolujeme a větráme uskladněnou zeleninu a ovoce. Poškozené plody vyřadíme. Skladovací teplotu udržujeme na hodnotě 2 až 5 °C a vlhkost vzduchu kolem 90 %.

Stále ještě můžeme odebírat rouby jádrovin. Vybíráme dobře vyvinuté letorosty z jižní strany koruny zdravých stromů. Jednotlivé odrůdy svážeme a označíme jmenovkami. Odebrané rouby ukládáme ve sklepě do přiměřeně vlhkého písku nebo venku u severní strany budov.

Petr Kumšta