Soutěž pořádala Okresní hospodářská komora a je určená pro žáky základních a středních škol, kteří si prověřili svou manuální zručnost a technické myšlení. Pod vedením odborníků z firem soutěžní týmy společně plnili zadané úkoly s yyužitím polytechnické stavebnice.

Velké poděkování patří také organizátorům a panu Bašistovi za poskytnuté zázemí.

Soutěžním úkolem bylo sestavit model Watova regulátoru během stanoveného časového limitu 2,5 hodin ze stavebnice na bázi polytechnické stavebnice MERKUR. Pracuje jen 6 páru rukou žáků, kdy „Dospěláci“, kteří jsou zastoupeni v každém týmu osobou kapitána a zástupcem pedagoga mohou radit, nesmí se však do montáže aktivně zapojit, tj. nemohou „montovat“. Jejich rolí je koordinovat postupy celého týmu, instruovat a zapojit všechny členy do jednotlivých činností a směřovat ke smontování zařízení

Příběhy našich sousedů
Studenti Pedagogického lycea se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů

Jde o projekt, kdy žáci základních škol přicházejí do styku s technickými obory a vše probíhá jako v opravdové firmě, kdy zatím nekvalifikovaní pracovníci provádějí přípravu a dílčí činnosti, zatímco pracovníci zkušení a kvalifikovaní celé zařízení kompletují a oživují. Přičemž vše probíhá pod vedením vedoucího pracovníka.

Všichni účastníci soutěže si zaslouží obrovskou pochvalu, neboť prokázali obrovské množství manuální zručnosti, důvtipu, představivosti, týmové spolupráce a soutěživosti.

Náš tým bude reprezentovat celý bruntálský okres na krajském kole v Ostravě, které proběhne 23. leden 2024.

Martin Jargaš,
Střední škola průmyslová, Krnov