Po příchodu do školy čekalo na děti překvapení v podobě „ soudružek učitelek“, které byly nezvykle oblečeny a upraveny. Také učebna byla jiná. Chyběly zde moderní pomůcky, barevná výzdoba, koberec. Změnilo se uspořádání lavic. Třídu zdobily plakáty s nesrozumitelnými hesly a na zdi visel obraz neznámého pána jménem Gustav Husák.

Návštěva retro muzea:

Návštěva retro muzeaZdroj: Archiv ZŠ v Úvalně

Výstavka retro předmětů:

Výstavka retro předmětůZdroj: Archiv ZŠ v Úvalně

V průběhu dne se děti seznamovaly s událostmi uplynulých let. Starší děti se nejdříve věnovaly roku 1939, zhlédly krátké video, hledaly po třídě schované indicie a společnými silami je chronologicky řadily. V následujících hodinách se věnovaly každodennímu životu v období normalizace a srovnávaly ho se současností.

Menší děti se zamýšlely prostřednictví nejrůznějších aktivit nad pojmy svoboda, demokracie, sametová revoluce, pravda a láska… Všichni se zájmem diskutovali, vyptávali se, naslouchali.

Společně si zazpívali píseň Náměšť od Jaroslava Hutky a Modlitbu pro Martu od Marty Kubišové. Ve škole vznikla také výstava předmětů z doby před rokem 1989, které si děti tento den donesly z domu. Projektový den byl zakončen návštěvou místního retromuzea.

Mgr. Jana Svobodová