V adventním čase, v pátek 3. prosince 2021, se uskutečnilo zasedání Parlamentu Euroregionu Praděd, který se skládá z české a polské rady euroregionu. Zástupci obou stran hranice se setkali v Hotelu Praděd Thamm ve Zlatých Horách a prostřednictvím online platformy. Předsedové národních částí Euroregionu Praděd tam zhodnotili činnost za poslední rok, který z hlediska pandemie koronaviru nebyl jednoduchý nejen pro realizaci mnohých projektů, ale i pro vzájemné setkávání se.

„V roce 2020 nás všechny ochromil koronavirus. Na polské straně jsme se snažili pracovat v kancelářích, osobní jednání bylo přínosné pro naše žadatele. Zájem o Fond mikroprojektů byl i v této nelehké době významný. Realizace projektů však byla mnohdy obtížná, bylo nutné omezovat plánované aktivity a posunovat termíny. I tak se nám povedlo společnou prací naplnit stanované cíle,“ úvodem přiblížil předseda polského Euroregionu Praděd Radosław Roszkowski, na kterého navázal předseda české části a starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Večerní Karlova Studánka bez lidí a s vánoční nasvícenou atmosférou.
OBRAZEM: Úchvatné lázeňské místo. Večerní Karlova Studánka bez lidí a spěchu

„Euroregion Praděd působí v našem příhraničí více než 20 let. V červenci 2022 si připomeneme 25. výročí vzniku euroregionu. Působení euroregionu je úspěšné. Postupně se vypracoval ve stabilní, fungující, a především aktivní region, ležící v centru Evropy. Je významným činitelem česko-polské spolupráce ve více oblastech – doprava, rozvoj venkova, místní podnikání, lidské zdroje, Fondy EU a turismus. Euroregion je otevřen problémům nejen svých členů, ale celého území,“ dodal Milan Rác.

Zástupci sekretariátů euroregionu společně zhodnotili realizaci projektu „Euroregion Praděd 2020+“, který měl za cíl rozvíjet spolupráci partnerských organizací a vytvořit Strategii rozvoje česko-polské spolupráce v Euroregionu Praděd na období let 2021-2029. Na tvorbě strategické části se podílel Michal Blaško ze Slezské univerzity v Opavě.

„Hlavním záměrem strategie je stanovení ambiciózních rozvojových cílů a posílení vazeb mezi samosprávami na obou stranách hranice,“ informovala ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

V rámci programu zasedání Parlamentu Euroregionu Praděd představili Martin Buršík z Ministerstva pro místní rozvoj a Daniel Vejrosta z Centra pro regionální rozvoj přípravu a cíle nového programu Česko-Polsko 2021-2027. Pomyslnou třešničkou na dortu a závěrem jednání bylo vystoupení cimbálové muziky Rochus ze Zlatých Hor. Akce byla spojená se závěrečnou hodnotící konferencí pořádanou v rámci projektu „Euroregion Praděd 2020+“.

Zasedal Euroregionální řídící výbor

V druhém prosincovém týdnu se konalo 15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 15. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR.

Na české straně bylo předloženo a schváleno k financování celkem 17 projektů s celkovou výší dotace 622 370,21 euro. V prioritní ose 4 bylo schváleno 9 projektů s celkovou výší dotace 238 424,87 euro. V prioritní ose 2 bylo schváleno 8 projektů s celkovou výší dotace 383 945,34 euro. Zbývající prostředky v této prioritní ose však nepokryly celou schválenou částku, proto byl stanoven seznam náhradních projektů, jež budou financovány pouze v případě, že úspory z již realizovaných projektů dosáhnou požadované výše.

Listopadová sněhová nadílka na Prostějovsku.
Houbaření ve sněhu? Paráda, penízovka sametonohá ve sněhu září už z dálky

„Euroregionální řídící výbor zároveň stanovil příjem projektů v rámci 16. kola, který bude ukončen dne 2. února 2022. Na české straně bude možné předkládat pouze projekty typu C v Prioritní ose 4. Na polské straně je příjem otevřen rovněž pouze pro projekty typu C, a to v Prioritní ose 2 a 4,“ doplnila ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

V závěru dodala: „Chtěla bych vám všem popřát mnoho úspěchů a úsměvů na tváři v novém roce 2022.“

Radek Vráblík

Betlémské světlo, ilustrační foto
A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Skauti přivezou Betlémské světlo
Publikace Čti Jeseníky
Kniha Čti Jeseníky poslouží jako vánoční dárek i pozornost pro horské nadšence