Zdálo se, že všechny čeká krásná budoucnost. Bohužel, v roce 1914 započala jedna z největších tragédií 20. století - 1. světová válka, která přinesla nezměrné utrpení, zmařené životy i obrovské materiální škody. Díky nedostatku barevných kovů pro zbrojní průmysl byly také nařízeny rekvizice zvonů.

Krnov zasáhla první rekvizice zvonů v roce 1916, konkrétně 17. srpna, další pak 6. září 1917. Do dnešních dnů se dochoval v krnovském muzeu drobný fragment z menšího zvonu s částí plastického reliéfu P. Marie s Ježíškem.

V roce 1923 bylo pro Krnov pořízeno 9 nových zvonů. Tyto byly ulity ve věhlasné zvonařské firmě Richarda Herolda v Chomutově. Pro evangelický kostel to byly 3 zvony. Největší vážil 1770 kg, váha prostředního zvonu činila 824 kg a nejmenší z trojice zvonů, který jako jediný v Krnově po rekvizicích zůstal, má průměr věnce 87 cm a váží 412 kg. Žehnání nových zvonů proběhlo 12. června roku 1923.

Přátelské setkání českých a polských „Volyňáků“ v Hlubčicích
Přátelské setkání českých a polských 'Volyňáků' v Hlubčicích

Pro kostel sv. Martina bylo ulito 6 zvonů. Největší z šestice zvonů, Panna Marie vážil 2742 kg, průměr jeho věnce byl 169 cm. Tělo zvonu bylo zdobeno plastickým reliéfem P. Marie Královny Nebes a na protilehlé straně se nacházel nápis: Za Jana II., knížete z Liechtensteinu, patrona kostela a prvního dárce, vytvořeno roku 1923 stavebním farním výborem na požadavek vedoucího Karla Wieczorka během trvání v úřadu místního faráře Antona Klemma.

Vysvěceno světícím biskupem Dr. Josefem Schinzlem v červenci tohoto roku za přítomnosti princezny Elisabeth z Liechtensteinu jako kmotry zvonu. Druhý největší zvon, který měl průměr věnce 149 cm a jehož váha činila 1803 kg, byl zasvěcen Panu Ježíši.

Třetí zvon, zasvěcený sv. Terezii vážil 1348 kg, jeho průměr byl 135 cm. Čtvrtý zvon v pořadí zasvěcený sv. Josefu měl průměr věnce 109 cm, jeho váha činila 760 kg. Pátý zvon vážil 493 kg a průměr jeho věnce byl 97 cm. Poslední, nejmenší ze souboru 6 nových zvonů vážil 278 kg, průměr věnce měl 81 cm. Byly posvěceny 15. července roku 1923 olomouckým světícím biskupem Josefem Schinzelem, rodákem z nedalekého Krasova.

Halloweenské noční hrátky na ZŠ Jesenická.
Halloweenské noční hrátky na ZŠ Jesenická v Bruntále byly strašidelné i zábavné

Bylo přáním, aby nové zvony u sv. Martina souzněly se zvony v evangelickém kostele. Dochoval se dopis významného kampanologa Prof. Huga Löbmanna předsedovi farního výboru Karlu Wieczorkovi.

Lipsko Plagwitz 10. 4. 1923

Vážený pane Wieczorek,

pan Herold mi právě sdělil, že Vy, velectěný a zasloužený pan Wieczorek,máte v úmyslu k tónům protestantského kostela cis + fis + ais objednat zvonění na hlubších tonech pro katolický kostel do vašeho krásného Krnova.. …Takovéto zvonění je vskutku královské…

Ne moc velkých farností ví, jaký účinek má takovéto zvonění. Co ukazuje dóm v kamenech, které se tyčí k nebi, to přináší takovéto zvonění v tónech. Působí jako koncert obrovského chóru a je slyšet až 6 hodin daleko…

Vychutnat zázračný zvuk takového královského zvonění a jej prožít, k tomu potřebujete celý lidský život. Šťastná farnost, šťastná to krajina, která takovéto zvonění vlastní. Musíte myslet i na to, že se jedná o monument na staletí, tisíciletí!

Nejvyššímu nechť vzdána čest. Odkaz předků pro budoucí generaci. Bůh ať činí silná vaše srdce.

Hodina TV v 7. B na ZŠ Jesenická, Bruntál.
Hodinu TV v 7. B na ZŠ Jesenická v Bruntále oživil trenér atletiky

Prof. phil Hugo Löbmann hudební vědec

Bohužel, ani ne za 19 let se dovršila závěrečná fáze existence tohoto ”tisíciletého královského zvonění”. Díky nedostatku barevných kovů pro německý zbrojní průmysl, započaly na základě nařízení k provedení čtyřletého plánu o podchycení neželezných kovů z 15. 3. 1940, rekvizice zvonů na území Třetí Říše a územích jí okupovaných.

V neděli 15. února roku 1942 zvony naposledy k večeru dlouho zvonily. Během pondělí 16. února byly, kromě nejmenšího zvonu v evangelickém kostele, demontovány a následně odvezeny na vlakové nádraží do přechodného úložiště zvonů. Odtud putovaly dráhou do hutí v německém městě Lünen, kde byly roztaveny.

Zpracováno z materiálů Jana Lednického

V roce 1923 bylo pro Krnov pořízeno 9 nových zvonů.V roce 1923 bylo pro Krnov pořízeno 9 nových zvonů.Zdroj: se souhlasem Václava Mičky