Zaměstnanci kritické infrastruktury - jsou zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, bezpečnostních sborů, obecní policie, zaměstnanci v sociálních službách, zaměstnanci Úřadu práce, Finanční správy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci pošty, sociální pracovníci, zaměstnanci mateřské školy, příslušníci ozbrojených sil, pedagogičtí pracovníci určené školy.

V listopadu přibyly také první a druhé třídy. Školní družina má sloužit především k odpočinku, dále k rozvoji zájmů žáků v době po vyučování a efektivnímu využití volného času. Paní vychovatelky školní družiny Žižkova, mají snahu poskytnout dětem příjemné prostředí, aby se cítily spokojeně a bezpečně.

Po dopolední výuce dětem nabízí co nejpestřejší program, vybírají pro ně zajímavé a atraktivní aktivity. Pro pobyt na čerstvém vzduchu a sportování slouží přilehlé hřiště a aktivní prolézačky vedle ŠD. Děti chodí také na krátké vycházky do okolí školy.

Ve třídě si hrají deskové i pohybové hry, nebo navlékají korálky, vyrábí lampiony, zažehlují obrázky, malují barvičkami na sklo. Na každý den je zapotřebí připravit aktivitu, která děti zaujme. Malá kuchyňka slouží k prvním pokusům vaření. Výhodou je také i blízké zařízení SVČ, se kterým ŠD spolupracuje a využívá tak jejich nabídky zájmové činnosti.

Vyrábíme například - keramiku, levandulové pytlíčky, svícny pískovací technikou, barevné vázičky, lapače snů, maffiny a marcipán.

Děti se prostě nenudí a mnohdy se některým nechce ani domů.

Ivana Pavlacká,
za kolektiv vychovatelek při ZŠ Žiškova, Krnov