Kvůli koronaviru je kromě těch známých roušek a dezinfekce čekala zdravotníky spousta další práce navíc a řešení nečekaných problémů. Byla jsem svědkem, jak ochotně, svědomitě a lidsky pečovali o pacienty, kteří kromě nemoci nebo úrazu museli navíc překonávat také odloučení od rodin, bez možnosti návštěvy svých blízkých.

Poznala jsem v krnovské nemocnici Jednotku intenzivní péče JIP i lůžkové oddělení interny. Všichni dělali maximum, abych se tam cítila dobře nejen já, ale i ostatní pacienti.

Zdravotníci pod vedením primáře MUDr. Zdeňka Hrdličky fungovali jako dobře sehraný tým, přestože museli řešit řadu komplikací. Například můj přesun do nemocnice v Ostravě se musel odložit kvůli dlouhému čekání na testy. Všichni lékaři i sestřičky, které jsem v krnovské nemocnici potkala, si zaslouží obdiv a úctu za to, jak dobře zvládli péči o pacienty i v situaci mimořádných pandemických opatření v době koronaviru.

Olga Lipková, 69 let, Krnov: