Lekcemi tanečního pohybu vás provedou taneční a pohybové terapeutky spolku Proty boty s 10 letou pedagogickou a choreografickou praxí s lidmi s handicapem i bez, které při výuce zohledňují individuální pohybové možnosti všech účastníků. Zvládnete je doma i na malém prostoru.

Z lekcí benefitují lidé s handicapem i bez

Jednou z myšlenek spolku Protyboty je propojování světa lidí s handicapem a bez. V online lekcích V těle doma se tak může potkat například manažerka, která hledá kompenzaci po náročném dni v práci například s Dominikou Mikovou, ženou, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou a je na vozíku. Dominika tančí v organizaci Proty boty už 7 let. Za tu dobu se její život díky tanci hodně změnil. Kromě toho plavala v rámci organizace Kontakt BB pro handicapované.

Teď ale nemůže a taneční online lekce jsou pro ni v době epidemických omezení obzvlášť důležité. „Prakticky neznám žádné jiné online lekce pro handicapované. Konkrétně tanec mi přináší radost, už si bez něj nedokážu představit svůj život. Díky tanci jsem si rozšířila rozsah pohybu i přes to, že lékaři říkali, že to nepůjde nebo že se nemůžu určitým způsobem hýbat. A díky tanci jsem schopná lépe porozumět svému tělu a naslouchat jeho potřebám,” říká účastnice lekcí Dominika Miková.

„Lekce vznikly tak, že jsme měli online lekce pro handicapované jako náhradu za fyzická setkání a začali se na ně připojovat i tanečníci bez handicapu. Nedokážou sice nahradit všechno to, co se odehrává při interakci v kurzu naživo, přináší ale nové možnosti. Například naše tanečnice Míša si na nich cenila jemnosti, zdravého pohybu pod odborným vedením a psychohygieny, “ vysvětluje Kateřina Hanzlíková.

Od vědomého pohybu k taneční improvizaci

Lekce V těle doma pro lidi s handicapem i bez vytvořily a lektorují Jitka Mozorová a Kateřina Hanzlíková, vedoucí spolku Proty boty. Čerpají ze své 10 leté zkušenosti s tanečně-pedagogickou a choreografickou praxí s lidmi s handicapem a bez. Ve své práci uplatňují metody taneční a pohybové terapie, Labanovu analýzu pohybu, Franklinovu metodu učení pohybu, koncept spirální dynamiky a techniky současného tance.

Jak si tanečně-pohybové lekce vhodné i pro netanečníky představit? Po úvodním rozehřátí, jemném rozhýbání a protažení vás čekají cvičení na uvědomování těla a objevování vlastního pohybového potenciálu s respektem k možnostem těla. Poté přijde řada na samotný tanec. Vysvětlíme si a procvičíme pohybový prvek nebo princip a ten dále rozvíjíme do taneční improvizace za pomoci vizualizace. Můžete se na chvíli stát třeba orlem a zažít lehkost pohybu paží.

Online lekce V těle domaOnline lekce V těle domaZdroj: s dovolením spolku Protyboty

Efekty poznáte na těle, duši i v práci

Lekce vedou k prohloubení vnímání těla, mindfulness, slouží jako prevence stresu, umožňují získání sebedůvěry skrze objevování a rozšiřování vlastních pohybových možností, vedou k respektu k tělu a jeho limitům. Přináší možnost sebevyjádření, kontaktu sám se sebou a svými vnitřními prožitky, rozvoj kreativity a především radost z pohybu. Na základě znalostí anatomie těla postupně docílíme větší lehkosti při provádění pohybu. „Je to o radosti hýbat se! Znamená to udělat si čas pro sebe a své tělo,” říká tanečnice Míša.

V online formě spatřujeme nové možnosti

Online lekce V těle doma vznikly v reakci na covidová omezení jako alternativa kurzu Kreativní tanec pro lidi s handicapem i bez, který probíhal v Divadle Barka v Brně. Tomuto unikátnímu způsobu práce, pro který je charakteristické propojováním lidí s handicapem i bez na jednom jevišti s ohledem na fyzickou průpravu, taneční prožitek i terapeutické efekty, se lektorky spolku Proty boty věnují už 10 let. „Přiznáváme, že uzavření divadel a kontaktní výuky pro nás byla velká rána. Přechod do onlinu pro nás nebyl snadný. Museli jsme rezignovat na určité způsoby práce, které jsou nenahraditelné, a stále doufáme, že se k nim brzy vrátíme. Ačkoli mají online lekce jiný charakter než kontaktní setkávání, spatřujeme i nové možnosti, jako například to, že se jich mohou v pohodlí svého domova účastnit lidé prožívající stres a izolaci,” říká Kateřina Hanzlíková.

Kreativní tanec pro lidi s handicapem i bezKreativní tanec pro lidi s handicapem i bezZdroj: s dovolením spolku Protyboty

Současně se mohou zapojit z pohodlí domova, bez složité dopravy, i lidé, kteří mohou absolvovat lekce pouze v sedu nebo v lehu. Online prostředí nám také umožňuje přivítat účastníky z jiných koutů Česka. Rádi bychom navázali spolupráci i s organizacemi pracujícími s lidmi po úrazech, s pohybovými omezeními, vozíčkáři apod. .

Jitka Mozorová,
za spolek Proty boty