Opíráme se podněty dětí a mnohé aktivity si již ti nejschopnější skauti, podporovaní samozřejmě rodinami, ordinují sami. Máme asi některé docela schopné rádce. A tak to má být – skauting je především pro děti a mládež, které nejsou lenivé, které se chtějí pohybovat, které neupřednostňují pouze počítač, kterým záleží na osobním růstu, kterým také záleží na lidech okolo nich, myslí na staré, ale i na přírodu, ekologii, zvířátka. Tyto děti snad jednou budou ovlivňovat život ve městě a také snad neklesnou na úroveň – žít = přežít, když zavřu – oči – problém nebude.

V březnu si kupodivu děti přály turnaj duolinga - kurz angličtiny – tak proběhly 2 turnaje. V prvním zvítězil Robin Hood a v druhém Vlčice. Ovšem všichni účastníci se v jazykových znalostech docela posunuli a kdybychom dělali mezinárodní tábor, tak se s dětmi docela dobře domluví.

Občas probíhaly on- line schůzky a stezkování – děti se sice vidí, slyší, ale nějak to není ono. Chtěly by nejen se vidět přes počítač, ale doopravdy – spolu si něco zahrát, sednout v kroužku, popovídat si o tom co se líbí/ nelíbí, co nás těší/ trápí., doopravdy skautovat a posouvat se ve skautských znalostech.

Myslíme také na naše maminky a na staré lidičky – tak pro ně naše skautské děti vyráběly přáníčka. Rukodělky – jsou u našich dětí velmi oblíbené, rády také vaří, pečou a vyrábějí také předměty důležité pro užitečné zvířátka.

V březnu jsme se docela věnovali světovému dni vody. Jednak byly připraveny on line - aktivity přes počítač a jednak děti vyráběly lodičky z přírodních materiálů, které se vzkazem pouštěly do potoků a řek a doufaly, že připlují k dalším skautům, nebo až do moře.

Témata akce: on line schůzky
Úvod - jak je důležitá voda pro život?
Voda na Zemi - kolik % zemského povrchu tvoří voda, jaký je podíl slané a sladké vody a kolik jí máme v těle? (Členové prokázali, že mají přehled…)
Koloběh vody - dokonale popsal Lumpík
Spotřeba vody
Řeka v krajině - od pramene přes meandry řeky až po říční deltu + HRA
Znečištění vody - z této části si členové odnesli nejvíce nových informací - znečištění z měst, průmyslu a zemědělství - aktivně se zapojili všichni, zejména Kleopatra, Vlčice i Lumpík
Povodně - HRA - aktivně se zapojila většina členů a na první hru jsme byli velmi úspěšní. Vytváření a budování protipovodňových opatření – aneb podaří se Ti dosáhnout nejlepších opatření (nulových škod) a přitom se nedostat do dluhů? Také jsme v březnu hojně v rodinách chodili do přírody a virtuálně pomocí stopaře vytvářeli obrazce a vzkazy na mapách. Ale dalších aktivit je takové množství, že snad příště se podělíme o další zážitky.

A jestli se nám práce daří ? – No možná tak na půl. Někde si rodiny pochvalují, protože zejména oceňují, že to děti ve všech směrech rozvíjí. Chodí ven, zvyšují kondičku, uklízí místa okolo svého bydliště, zkouší zlepšovat technickou zručnost. Někde rodiče nestíhají, jsou příliš zaměstnaní, příliš unavení a děti už moc v některých aktivitách nepodporují. Není na nás, abychom soudili a věříme, že až zase budeme spolu, i tyto děti budou mít šanci se v partě kamarádů zase prosadit.

Duška Cestrová
https://krnov.svazskautu.cz/