Tak, jako ve většině celostátních kol i zde, je soutěž složena z několika částí. Skládá se z testu znalostí ve vybrané odbornosti, který tvoří 30 otázek. Dále soutěžící předvedou praktické dovednosti v poznávačce, kde je rovněž 30 objektů. Dané objekty, se soutěžící snaží pojmenovat i latinsky.

Poslední, třetí část soutěže, je věnovaná obhajobě písemné práce, kterou vítězové okresních kol zaslali již v červnu.

Své znalosti si v letošním ročníku porovnávali nejlepší mladí chovatelé z 21 okresů České republiky. Zastoupeno bylo všech dvanáct odborností - králíci, drůbež, holubi, ovce a kozy, exotické ptactvo, akvaristika, teraristika, drobní hlodavci, kočky, psi, fretky, nutrie a činčily, a rovněž králičí hop.

Handicapovana Sofinka.
Gulášobraní a Javoříčko lákají na sedmero gulášů i kapely. Zisk pomůže Sofince

Samozřejmě, že účastníci měli i doprovodný program. Mohli navštívit Vlastivědné muzeum, Palmové skleníky či si prohlédnout krásy historické části Olomouce. Večer si mohli poslechnout odborné přednášky. Sobotu navštívili rovněž ZOO Olomouc a to i s odborným výkladem paní Veselé. Tento den nám sice nepřálo počasí, ale i tak to bylo príma.

Mezi soutěžícími z jednotlivých okresů, nechyběli ani zástupci okresu Bruntál a tím, ani chovatelský kroužek Břidličná.

Naši soutěžící nereprezentovali jen samotnou ZŠ Břidličná a náš chovatelský kroužek, ale i ZO ČSCH Břidličná. A v neposlední řadě Asociaci středoškolských klubů České republiky z.s., jejíž jsou členy, a které patří velké poděkování za poskytnutí prostředků na zaplacení celého pobytu a celoroční podporu kroužku.

Lidé u štěrkovny v Hlučíně mohou sledovat medúzy. Koláž: Moravský ornitologický spolek, Kaml Vitásek
VIDEO: Lidé na štěrkovně v Hlučíně mohou opět sledovat medúzy, podívejte se

Soutěžící za okres Bruntál letos soutěžili v jedenácti odbornostech, z toho zástupci našeho chovatelského kroužku v devíti.

Konkrétně se do boje v odbornosti Hlodavci pustila děvčata Viktorie Miková a Ema Bajgrová. Byl to pro ně složitý boj, vždyť obhajovala loňská skvělá umístění. Ale i letos děvčata soutěž ovládla. Viktorka byla na 1. místě a Ema skončila hned za ní, na 2. místě. Její práce však byla doporučena i k otištění v časopise Chovatel.

V odbornosti Exotické ptactvo, nás letos zastupovala opět děvčata, a to Petra Volková a Michaela Fúziková. I. a II. kategorie byla spojená, tak Petra bojovala proti mnohem starším „exotářům“, ale nedala se! Obsadila krásné 2. místo. Míša si soutěž vyzkoušela a ví, co musí zlepšit.

Houby v Karlově Studánce.
Houbová sezona aneb Když se vydáte v Karlově Studánce cestou na Rolandův kámen

Svá želízka v ohni, jsme měli i v odbornosti Kočky. Zde obhájil 1. místo Tomáš Kůdela a jen těsně za ním, tedy na 2. místě, skončil Václav Repáň, který měl nejlepší test, ale malinko ho zradila poznávačka. Zastoupení jsme již tradičně měli i v odbornosti Akvaristika. Zde obhájil 1. místo Martin Volek a velkou pochvalu si vysloužila i nejmladší členka našeho týmu Eleni Ciosová, která zaujala nejen svou prací, ale i výsledkem vědomostního testu.

Letošní soutěž v odbornosti akvaristika a teraristika probíhala v krásném prostředí Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP Olomouc. V porotě zasedli i její zaměstnanci, Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. a Mgr. Lukáš Weber. V odbornosti Teraristika jsme letos měli jen jednoho soutěžícího Jana Loukotu, ale o to více bojoval a obsadil zasloužené 1. místo.

Zastoupení jsme měli i v odbornosti Psi. Zde naše barvy hájila Hana Černošková a Hedvika Kůdelová. Děvčata bojovala statečně, ale nervozita byla silnější. V odbornosti Králíci, máme v II. kategorii rezervy, ale i tak se Jana Krištiaková, pro kterou to byla jen zkouška, hlavní odbornost má jinou, neztratila.

Slezský Semmering.
Výlet: Vlakem za krásami naší vlasti. Na Zlatý Chlum či po stopách Aloise Nebela

Radost udělala rovněž Kateřina Jalůvková, která v I. kategorii Králíci, obsadila 2. místo. V odbornosti Fretky, nutrie a činčily letos bojovala hned dvě děvčata. Již jako „ostřílený borec“ obhájila loňské 2. místo Jana Krištiaková a svou velmi vydařenou premiéru si vyzkoušela Barbora Matějková, která skončila na krásném 3. místě.

Že už by to stačilo? Ne, ještě jeden nováček, a to v odbornosti Ovce a kozy. Pro Miroslava Papcuna, to byla opravdu vydařená premiéra, obsadil 3. místo. Za okres Bruntál dále soutěžila v kategorii Drůbež Anne Wooning, která získala 7. místo a v kategorii Holubi, bojoval Jiří Šiška, který obsadil 4. místo.

Jelení safari v Jeseníkách.
Kam na výlet? Za adrenalinovým zážitkem v Jeseníkách do Jeleního safari

Všem soutěžícím patří velká pochvala nejen za skvělé výkony na soutěži, ale především za vzornou přípravu během školního roku i o prázdninách. Přejeme jim hodně dalších úspěchů v přírodovědných soutěžích a radosti z chovatelských úspěchů.

A co říci závěrem? Poděkování si zaslouží nejen sponzoři této akce, ale především její pořadatelé!

Květa Děrdová,
vedoucí práce s mládeží OO ČSCH Bruntál