Kromě již tradiční zářijové poznávací exkurze žáků prvních ročníků do prostor Městské knihovny v Krnově a pravidelných měsíčních tematických Čtenářských výzev čekají žáky zbrusu nové akce.

Hned druhé pondělí nového školního roku navštívil školu Lukáš Hejlík, český divadelní a filmový herec, autor projektu scénického čtení Listování, a Alan Novotný, český divadelní herec.

V rámci projektu LiStOVáNí, což je cyklus scénických čtení, herci odehráli čtyři představení založené na knize Timura Vermese Už je tady zas. A ohlasy žáků byly velmi pozitivní.

Vlakem do Krnova ze ZŠ Jesenická,  Bruntál.
Vlakem do Krnova vyrazily děti ze ZŠ Jesenická, Bruntál. Uspávaly skřítky

Od října škola vstupuje do nového dlouhodobého projektu Petry Čihákové Knihy trochu jinak, který je primárně zaměřen na četbu a následnou kreativní reflexi žáků. Pilotní skupinou tohoto projektu je třída budoucích učitelů a vychovatelů, kteří si kromě aktivní činnosti s knihami odnesou spoustu nápadů do své praxe.

V listopadu pak žáky čeká 2. ročník celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem – kapuce od mikiny. Žáci si zažijí dvouhodinovou lekci pod vedením lektorky Ivety Vojtěchovské, která mj. pracuje i jako mentorka a koučka v Eschole.

Z tohoto projektu škola loni získala výtisky knihy Kapuce od mikiny, která je k dispozici žákům ve školní knihovně.

2. ročník lukostřeleckého turnaje Krnovský šíp aneb Lukostřelci sobě.
Krnovský šíp 2023 přilákal lukostřelce ze zahraničí i kolemjdoucí

Dalším zajímavým dlouhodobým projektem školy podporujícím čtenářství jsou Počteníčka pro rodiče a děti připravené žákyněmi 3. ročníku (Předškolní a mimoškolní pedagogika) v Městské knihovně Krnov.

Programy Počteníček se staly pravidelnou součástí chodu školy a zároveň novou inspirací k maturitnímu projektu. Na měsíc prosinec má škola již naplánované divadelní představení s názvem Vánoční koleda. Také ve druhé polovině školního roku se žáci mohou těšit na další akce.