Kdo byl svatý Valentýn?

Postava svatého Valentýna, jehož svátek oslavují zamilovaní po celém světě, je obestřena tajemstvím. O tomto záhadném muži kolují legendy, jejichž pravdivost je nejednoznačná. A najdeme v nich také českou stopu.

Na den 14. února stojí v kalendáři jméno Valentýn, to je jisté. Kdo ale byl svatý Valentýn, kterého oslavují všichni zamilovaní, se vlastně neví. Neví se ani to, čím si vysloužil své mučednictví. Neznáme místo ani datum jeho narození a smrti. Když v roce 496 papež Gelasius I. (492-496) poprvé stanovil uctívání svatého Valentýna na datum 14. února, prohlásil, že patří mezi ty, jejichž jména jsou právem uctívána, ale jejichž činy zná pouze Bůh. Ani netušil, jak velká je to pravda.

Původ ve starověkém Římě?

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.

Blíží se sv. Valentýn. Potěšíte ženu květinou, nebo žádostí o ruku?Den svatého ValentýnaZdroj: Ilustrační

Dvě legendy

Kolem roku 1260 pak sepsal italský dominikánský mnich, pozdější janovský arcibiskup Jakub de Voragine, jednu z nejčtenějších knih středověku nazvanou Legenda Aurea. Ta obsahovala i velmi stručný životopis svatého Valentýna, podle nějž měl tento mučedník v roce 280 odmítnout před císařem Claudiem popřít Krista, a byl proto odsouzen k trestu smrti. Ještě před tím, než byl setnut, měl dceři svého žalářníka navrátit zrak i sluch.

Další legenda říká, že 14. únor začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky křesťanskému římskému knězi Valentýnovi, žijícímu ve 3. století našeho letopočtu. Císař Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Potřeboval velkou armádu. Byl navíc přesvědčený o tom, že svobodní jsou lepšími vojáky než ženatí.

Ať už je původ svátku jakýkoliv, 14. únor se stal oblíbený po celém světě. A jaký bude ten váš? 

Pošlete nám vaše valetnýnské snímky na e-mail jarmila.kuncova@denik.cz. Následně budou uveřejněny na našem webu i v tištěné podobě Deníku.