Na začátku roku, kdy bylo muzeum z důvodu nařízení Vlády ČR pro veřejnost uzavřené, jsme zrenovovali dva sály Galerie Octopus v rámci našeho česko-polského projektu „Muzeum jubilejní. 120–60–30“, kterým letos oslavíme 120. výročí od založení městského muzea v Rýmařově a 30. výročí od jeho obnovy; 120. výročí působení pak oslaví náš polský partner Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Renovace galerie, jubilejní výstava, kterou plánujeme na září a říjen, jakož i konference na polské straně by se neuskutečnily, nebýt laskavé finanční dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a města Rýmařova.

V modernizovaných sálech Galerie Octopus si tak budete moci v termínu od 11. května do 30. června 2021 prohlédnout mimořádnou výstavu trojrozměrných děl 39 autorů DUCH HMOTY. Vystavujícími autory jsou: Nikos Armutidis, Svatoslav Böhm, Pavel Brázda, Jaroslava Brychtová, David Cajthaml, Václav Cigler, Hugo Demartini, Stanislav Diviš, Miroslav Dolák, Lubomír Dostál, Libor Fára, Václav Fiala, Kurt Gebauer, Pavel Herynek, Pavel Charousek, Dalibor Chatrný, Jiří Jílek, Martina Klouzová-Niubó, Eva Kmentová, Pavel Knapek, Vladimír Kopecký, Stanislav Libenský, Pavel Mereďa, Jan Naš, Karel Nepraš, Petr Nikl, Jiří Novák, Věra Nováková, Karel Pauzer, Petr Pazdera, Oskar Přindiš, Adam Rybka, Karol Říhovský, Čestmír Suška, František Skála, Chrudoš Valoušek, Tomáš Valušek, Olbram Zoubek, Jiří Žlebek. Na výstavě, jež si klade za cíl představit trojrozměrnou tvorbu v co nejširší pestrosti přístupů, je každý autor zastoupen zpravidla jedním dílem. Díla, často vystavená vůbec poprvé, pocházejí ze sbírek autorů či soukromých sběratelů. Nenechte si proto tuto jedinečnou příležitost ujít! V nejbližších dnech bychom měli před budovu muzea také nainstalovat sochu Kurta Gebauera Trubkoun, která byla zapůjčena a vyrobena v rýmařovské firmě Lucie a Dalibora Kamenských. První sobotu v červnu – 5. června v 16 hodin – bychom chtěli rovněž uskutečnit vernisáž, která se bude řídit aktuálními nařízeními Vlády ČR, je proto možné, že proběhne před budovou muzea.

V komorním prostoru Galerie Pranýř bude až do 4. července k vidění výstava RÝMAŘOVSKO ŠKOLOU POVINNÉ na historických pohlednicích a fotografiích z let 1900–1945, která měla proběhnout v loni na podzim na podporu tematického stolního kalendáře s reprodukcemi historických fotografií. Kalendář se školním tématem vydalo MAS Rýmařovsko ve spolupráci s muzeem a vy si jej můžete ještě stále zakoupit v Informačním centru při městském muzeu.

Také naše prosklená vitrína ve foyer prošla renovací a bude nabízet pravidelné čtvrtletní výstavy z cyklu Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE, na kterých vám budeme představovat předměty z muzejních sbírek, které se z kapacitních důvodů nevejdou do naší dlouhodobé expozice a jsou proto po většinu času uloženy v depozitáři. Tentokrát jsme zvolili téma příznačné pro tuto dobu Lékařství a zdravotnictví. K vidění bude do 30. června.  

Připraveni jsme také na letní sezónu. Chystejte se proto na návštěvu barokního skvostu kaple V Lipkách, naší externí expozice textilnictví v budově Hedvy Český Brokát či archeologické lokality Hrádek s geologickou expozicí.

I letos jsme v prostorách externí expozice textilnictví v budově textilky Hedva Český Brokát ve spolupráci s Hedvou, Městským divadlem Rýmařov a Nedělní školou ve Stránském připravili bohatý kulturní program s mimořádnými prohlídkami, provázejícími herci v kostýmech, prohlídkou provozu tkalcovny a nové výstavy ZA PŮVABEM LIDOVÝCH KROJŮ (25. 5. – 30. 9. 2021) Romany Habartové. Termíny prohlídek, na které je potřeba se rezervovat, naleznete v příloze. V pěti sobotách proběhne také TEXTILNĚ-ŘEMESLNÝ WORKSOP Vladimíry Křenkové z Nedělní školy Stránské. V září bychom pro vás chtěli otevřít audiovizuální sál v bývalé místnosti šlichtovny, ve kterém se bude promítat animované video o dějinách textilnictví na Rýmařovsku a ve kterém proběhne výstava malovaných vzorů. Vše díky dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, města Rýmařova a Moravskoslezského kraje; expozice v Hedvě je rovněž zapojena do Technotrasy Surové krásy podporující industriální dědictví Česka.

Od pondělí 10. května si budete v Informačním centru moci zakoupit monumentální a celoživotní dílo historika, archeologa, pedagoga a obnovitele muzea MGR. JIŘÍHO KARLA – jeho knihu RÝMAŘOV V DĚJINÁCH. K dispozici bude také publikace TOMÁŠE LAŠÁKA RÝMAŘOV V PROMĚNÁCH ČASU a drobný PRŮVODCE PAMÁTKAMI RÝMAŘOVA.

Sledujte naše webové stránky www.muzeumrymarov.cz a facebook @muzeumrymarov.

Těšíme se na vás!

Michal Vyhlídal