Proto se není co divit, že pozornosti nesčetných poutníků zblízka i z dáli, od Osoblažska, Opavska, Ostravska i z Brna, neunikla hlavní pouť o svátku Matky Bolestné v neděli 17. září.

V celé České republice jsou pouze 2 kostely zasvěcené Panně Marii Bolestné. V Krnově na Cvilíně se scházeli lidé k modlitbám již od 14. století. Je to tedy tradice téměř shodná s počátky historie města. Se svými prosbami o přímluvy při životních nesnázích, trápeních a bolestech sem přicházejí lidé celá staletí.

Smíšený pěvecký sbor Bruntál.
Svatováclavský koncert v Bruntále zahájí sezonu Smíšeného pěveckého sboru

V 17. století vložil touhu po uzdravení do svého obrazu také krnovský občan a radní Heinrich Teuber v době těžké nemoci své dcery.

Svou bolest vložil do postavy P. Marie, která zvedá sepnuté ruce k nebi s prosbou o uzdravení. Nemoc však trvá dál, a tak maluje druhý obraz, v němž vyjadřuje smíření s Boží vůlí. A právě v tom okamžiku se dcera uzdraví. Oba tyto obrazy se staly symbolem cvilínského kostela a jsou umístěny na oltáři.

Letošní pouť přivábilo o to více účastníků, neboť hlavním celebrantem byl nedávno nově zvolený biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. Byla to jeho první návštěva v Krnově po svém zvolení.

Z činnosti Yacht Club Krnov.
Dobrodružných 50 let jachtingu v Krnově. Slavit budou na Petrově rybníku

Celý obřad provázela slavnostní atmosféra umocněna nádherným hudebním doprovodem. Pozitivní vyzařování se zračilo na tvářích všech přítomných.

Jedinou rozladěnou osobou byl snad pouze šofér autobusu městské dopravy, neboť rektor poutního kostela, P. Sebastian Gruca, který dirigoval více než hustou dopravu přijíždějících osobních aut, přece jen nedokázal způsobit, aby auta místo po silnici létala ve vzduchu.

Vzpomínka na Svatavu Tejnskou.
Křížem krážem Vrbenskem – Karlova Studánka. Vzpomínka na Svatavu Tejnskou