A tak ani tento rok, který byl a je pro všechny podivný, naši žáci nezapomněli, naopak. Své úsilí pomoci ZOO Olomouc, navýšili. Žáci chovatelského a přírodovědného kroužku se dohodli, že pomohou ještě jednomu zvířátku.

Po, pro letošní rok typickém, on line hlasování, se dohodli na podpoře HRABÁČE kapského. A tak, získal náš klokánek kamaráda, hrabáče. Žákům z obou kroužků patří velké poděkování!

To ovšem není vše, žáci pomohli a věřím, že ještě pomohou i suchým pečivem. To postupně předáme přímo v ZOO. Také se pokusíme opět nasbírat pro urzony maliníkové výhonky, ale zkusíme nasušit přes léto i pampeliškové, či kopřivové listy a to nejen pro naší školní mini zoo, ale i pro ZOO v Olomouci.

Spolupráce se ZOO, je pro naše žáky velkým přínosem. Nejen, že se učí nemyslet jen na sebe, ale i na druhé, což je hlavní dlouhodobý cíl v rámci EVVO ZŠ Břidličná, ale pracovníci zoo, pro ně, na oplátku, pořádají výukové programy a umožňují jim nahlédnout i do zákulisí zahrady. Právě tuto možnost, někteří využijí na pobytových letních kempech, které letos škola ve spolupráci s Asociací středoškolských klubů České republiky pořádá.

O tom, že se dlouhodobý cíl, tedy Ekologická etika, daří naplňovat, svědčí i to, že naši žáci neváhají a pomáhají nejen v ZOO, ale i volně žijícím zvířatům. Jeden příklad za všechny: Michal Buráň, žák 9.A, na začátku března nalezl netopýra, který se již nedokázal vrátit do úkrytu. Zcela profesionálně ho umístil do krabičky, dal mu mističku s vodou a informoval o nálezu. Tím netopýra zachránil. Mgr. Evžen Tošenovský ho ošetřil, nakrmil a později byl vypuštěn do volné přírody.

Všem žákům, rodičům, prarodičům, pedagogům a spoluobčanům děkujeme, že pomáhají přírodě!!!!

Mgr. Květa Děrdová
koordinátor EVVO