Formou vycházek, her, pobytu na dopravním hřišti, sledováním videí zabývajících se touto problematikou, besedou s policistou, zdravotníkem a v neposlední řadě i vědomostním testem, byl tento úkol splněn. Všechny potřebné informace děti dostaly a co hlavně, také snad vstřebaly. Teď jen hurá na kolo, koloběžku, brusle se správnými ochrannými pomůckami a výbavou. Přejeme hodně šťastných kilometrů bez nehod.

Autor: Dagmar Kudličková, ZŠ Bruntál, Jesenická 10