Necelých pět měsíců po komunálních volbách, kdy došlo ke změnám ve vedení měst a obcí, zasedala Rada a Valná hromada Euroregionu Praděd. Stalo se tak v prostorách Kulturního, informačního a vzdělávacího centra ve Vrbně pod Pradědem v úterý 14. února 2023. Na programu jednání byla volba členů rady a revizní komise Euroregionu Praděd.

„Členové nově zvolené rady následně provedli volbu předsedy a místopředsedy sdružení. Jejich rozhodnutím nedošlo v těchto pozicích k žádné změně. Funkci předsedy obhájil starosta Zlatých Hor Milan Rác a funkci místopředsedy bude i nadále vykonávat náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška,“ informovala ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová. Revizní komisi povede starosta Supíkovic Roman Bican. Členové sdružení byli taktéž seznámeni s činností euroregionu a jeho hospodařením v roce 2022.

„Odprezentovali jsme výroční zprávu za loňský rok, kde jsme všechny přítomné seznámili s přehledem realizovaných projektů v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce, aktivit týkajících se podpory a rozvoje cestovního ruchu a také o proběhlých událostech spojených s významným výročím euroregionu, a to 25 let od samotného vzniku,“ dodala ředitelka Šmigurová.

Radek Vráblík