Pod vedením paní učitelky Heleny Daňkové si připravili program zaměřený na dopravní výchovu – bezpečnost, chůze po chodníku, přecházení po přechodu pro chodce, semafor pro chodce, přivolání pomoci…

Dobří andělé ze VII. A ze ZŠ Bruntál, Jesenická 10.Dobří andělé ze VII. A ze ZŠ Bruntál, Jesenická 10.Zdroj: Helena Daňková, se souhlasem

Děti plnily úkoly zábavnou formou. Na závěr vyznačily správné možnosti v obrázkovém testu, odměnou jim byly dárečky BESIP. Já oceňuji připravenost žáků VII. A a jejich kamarádský přístup při práci s těmi nejmladšími. Třídní učitelka v přípravné třídě je Dagmar Steinerová.

Helena Daňková,
ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Žáci z 9.B ze ZŠ Bruntál, Jesenická si připravili vzdělávací program pro předškoláky z MŠ Komenského Bruntál.
Bruntálští deváťáci ukázali dětem z mateřinky, jak do školy chodit bezpečně