Cílem festivalu je představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý či slabozraký člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti. Jedná se o výstavy, hudební nebo slovesně dramatická umělecká vystoupení nevidomých či těžce zrakově postižených umělců v různých oblastech umění. Jedná se o prestižní akci nadregionálního významu.

Prvním rokem se rozhodla také OO SONS Bruntál pořádat tento festival v krásných prostorách Bruntálského zámku.

Festival nám zahájila hudebním vystoupením na příčnou flétnu paní Eva Blažková. Následovala vernisáž paní Mgr. Markéty Evjakové, která nás na úvod seznámila, jak její díla vznikají i přes její zrakové postižení. Návštěvníci měli také možnost si zakoupit obrázky, pohlednice a upomínkové předměty této výtvarnice a grafičky. Výstava potrvá do 31.10.2021 v prostorách Bruntálského zámku, všichni jste srdečně zváni.

Po celou dobu festivalu panovala příjemná atmosféra, těšíme se již na další ročník.

Velké poděkování patří paní Mgr. Květoslavě Málkové a Bc. Janě Lesákové a všem zaměstnancům zámku za skvělou spolupráci a také všem návštěvníkům festivalu, kteří nás i umělce přišli podpořit.

Lenka Štěpaníková