Děti z mateřské školy Sluníčko Šumperk, OP Vrchlického se letos s chutí zapojily do akce Ukliďme Česko na Šumpersku.  Už víme, že si příroda s odpadky jen těžko poradí, pojďme pomáhat, pojďme vyčistit alespoň ten malý svět kolem nás! Děti z I.třídy Srdíčka uklízely nepořádek po zimě na školní zahradě, tým III.třídy Sluníčka uklízel zejména v okolí mateřské školy a děti ze II.třídy, Hvězdičky se vydaly do Tulinky. Pomocí hrabiček, chňapátek a rukavic vyčistily studánku a její potůček od listí a pokračovaly v úklidu kolem cesty v Čarovném lese i v Lesním hřišti. Pod dohledem  učitelek nejenže sbíraly „bezpečné“ odpadky, ale už v tak útlém věku je dokázaly vytřídit podle materiálu na plasty – papír – sklo – kovy.O pytle na odpadky a o krásnou odměnu v podobě pexesa se postaralo Středisko volného času Vila Doris Šumperk.

První ročník závodu koloběžkářů
Desítky dětí se utkaly v prvním ročníku závodu koloběžek

Děti na Sluníčku nejen umí třídit odpadky podle materiálu, ale také se seznamují s pojmy, jako je recyklace a upcyklace. V dubnu a v květnu se děti s rodiči svými výrobky z odpadového plastu a kartonu a zapojili se do malé literárně – výtvarné soutěže Kouzelná zahrádka. Kdo chcete, můžete si přivonět, z jejích výsledků je vstupní chodbě naOP Vrchlického vytvořena parádní výstava.

Se školním programem environmentálního vzdělávání Sluníčkové hodiny pedagogové s dětmi začali pracovat před dvěma lety. V mateřské škole Sluníčko Šumperk jsou děti již od tří let vedené k lásce k přírodě a k šetrnému chování k ní v možnostech udržitelného rozvoje. Děti na všech čtyřech zařízeních pečují o třídní záhonky se zeleninou a s bylinkami, společně na svých školních zahradách zasadily ovocné stromy a kvetoucí keře, domečky z proutí, ve třídách separují papíry a plasty, s učitelkami i s rodiči vyrábějí nové předměty ze starých, pro děti se pořádají setkání s lesníky, s myslivci a ochranáři přírody. Na vycházkách po okolí města s lupou či dalekohledem s učitelkami pozorují a vnímají křehký svět naší přírody. Také školní výlety jsou environmentálně zaměřené, třídy si je naplánovaly na farmy, rozhledny, do ZOO nebo do hor.

Procházku v oblacích nabízí kromě stezky i nový visutý most.
Lenoši z Vysočiny zkusili stezku pro otrlé. Ve větru se nejdelší most dost houpe

Děti sportují a cvičí se Sokolem, využívají dětská velmi oblíbený je lyžařský a plavecký výcvik, o naši zdravou a pestrou stravu se výborně stará školní jídelna.

Učitelky s dětmi, jejich rodiči i s provozní mi zaměstnanci vytvořili tým, který seve společném programu Sluníčkové hodiny snaží starat nejeno krásné životní prostředí o zdravý životní styl ale také o šetření vodou a energiemi, které sledujeme a vyhodnocujeme a na které se chceme v této době co nejvíce zaměřit.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Sluníčko Šumperk

#clanek|6707109#