Tento ministr ve vládě Petra Pitharta byl zkušený manažer a praktik z průmyslu a jeho jméno bylo především spojeno s privatizací automobilky ŠKODA německému Volkswagenu. Inženýr Jan Vrba se také zasloužil o záchranu největší zmařené státní investice v severomoravském kraji v Bruntále – Hydrometalurgického závodu, který byl součástí RD Jeseník s.p. Vládou ČSFR byla výstavba tohoto kombinátu schválena v r. 1985 se zahájením výroby v r. 1991.

Změnou ekonomických podmínek po r. 1989 bylo rozhodnuto, že veškeré rudné hornictví bude utlumeno a těžební kapacity na Cu-Pb-Zn polymetalické koncentráty z lokalit Zlaté Hory, Horní Benešov, Kutná Hora a Banská Štiavnica byly uzavřeny. Tím zůstal tento rozestavěný závod na ploše 28 ha s již zakoupenou a dodanou zahraniční technologií přes PZO Technoexport bez vstupní suroviny. Na stole ministerstva průmyslu a obchodu byl návrh na demolici této investice.

Po návštěvě v Bruntále a několika jednáních na MPO s ministrem Janem Vrbou a jeho týmem se podařilo předložit a obhájit náhradní program několika nových výrob čistých chemikálií pro farmaceutický průmysl z přírodního slovenského magnezitu a vápence z lokality Pomezí u Jeseníku.

Osobní podpora ministra Jana Vrby a „písemné dobrozdání“ pro jednání s bankami kolem financování nových výrob měla zásadní vliv na záchranu této investice, kde v r. 2000 vstoupil německý OSRAM GmbH s relokací výrob ze 2 závodů v USA a ze 2 z Německa.

Dnes již v této lokalitě působí 14 společností a z toho 6 se zahraniční majetkovou účastí s celkovým počtem 1260 pracovníků. Poslední je nedávno otevřený nový závod společnosti Strojmetal Aluminium Forging s.r.o., která zaměstná až 350 nových pracovníků. Tato lokalita je klíčová pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti jak pro město Bruntál, tak celý region. Čest památce inženýra Jana Vrby.

Karla zoneZdroj: Luděk Šarman Osram zoneZdroj: Luděk Šarman
Luděk Šarman,
Ex generální ředitel HMZ a.s./OSRAM s.r.o. v Bruntále ( 1987-2006)