Projekt eTwinning s názvem Kulturní a přírodní dědictví zemí EU: Památky UNESCO byl pro žáky nejenom výzvou, ale také jedinečnou příležitostí poznat různorodost evropské kultury a historie.

Během školního roku se věnovali studiu památek zapsaných na seznamu UNESCO, a to nejenom teoreticky, ale také prakticky při terénních výletech.

V dubnu naše škola přivítala žáky z partnerských škol z Francie a Portugalska, v květnu se naopak naši žáci vydali do Portugalska, Francie a Maďarska. Celkem vyjelo 31 žáků.

V okresním kole Biologické olympiády se děvčatům ze Základní školy Břidličná dařilo.
Děvčata z Břidličné bodovala na Biologické olympiádě

Není to však jenom o žácích, také pedagogové se v rámci projektu Erasmus+ vzdělávají. Například kolega z druhého stupně se chystá na Kypr na metodický kurz Project Based Learning, zatímco kolegyně z pvního stupně se připravuje na jazykový kurz na Kypru.

Celkem se v létě vzdělávacích kurzů v zahraničí zúčastní jedenáct pedagogických pracovníků - učitelů a asistentů z Petrina.

Krajinou Potštátska.
Čtenáři výletují: Tajemná Libavá aneb Krajinou Potštátska

Financování celého projektu je podpořeno z fondů EU, což umožňuje škole rozvíjet mezinárodní spolupráci a obohacovat vzdělávání žáků i pedagogů.

Škola získala akreditaci na pět let, a to od roku 2022 do roku 2027. V rámci této akreditace škola vyslala již šedesát žáků do šesti evropských zemí, patnáct pedagogů na jazykový nebo metodický kurz a tři pedagogy na stínování práce na Slovensko.