Již na začátku je přivítala omamná vůně růží, kde je pan Malaska informoval, že jich je zde více jak tři tisíce keřů a na tři stovky domácích i světových odrůd, a to vše na ploše 3,5 hektaru.

Následovala prohlídka Zahrady smyslů. Ta je určená pro nevidomé a slabozraké.

V zahradě je hlavním cílem poskytnout zajímavé smyslové, hmatové, čichové či sluchové zážitky. Dominuje zde záhon zhruba osmi desítek druhů bylin s bezbariérovým přístupem a značením v Braillově písmu.

Po obědě členové pokračovali na komentovanou prohlídku Klášterního Hradiska v Olomouci. Pro všechny to bylo velké překvapení, jak krásná národní kulturní památka se v Olomouci nachází.

Jako poslední byla prohlídka radnice, kde je umístěn haptický model z lipového dřeva, který znázorňující historickou budovu olomoucké radnice a také haptický model Sloupu Nejsvětější Trojice.

Je detailní a není ze dřeva. Před budovou se také nachází bronzový model města, který si členové také prozkoumali hmatem.

Počasí bylo slunečné a po celou dobu panovala příjemná atmosféra. Členové se už těší na další výlet. Zájezd byl finančně podpořen z rozpočtu MěÚ Krnov