Kniha Dominika Ladsmana Bez frází a bez jůtubu se přímo nabízela k dramatizaci. A že úspěšné, o tom svědčí výběr mezi pět nejinspirativnějších a nejlepších vystoupení, protože se letošního ročníku zúčastnilo celkem 75 kolektivů z celé České republiky.

Soutěž pořádá společnost Nová škola, jedná se o dramatizaci čteného textu – projekt Čtenář na jevišti.

Členové čtenářského klubu se na předvánoční Prahu moc těšili. Dne 18. prosince nasáli atmosféru hlavního města a 19. prosince vystoupí jako herci ve Švandově divadle na Smíchově.

Žáci ze ZŠ Jesenická v Bruntále na soutěži T-PROFI: Merkuriáda
Bruntálští žáci bojovali v okresním kole Merkuriády

V dopoledním programu se objeví jejich jména: Eliška Dolanská, Sára Fojtášková, Lucie Kadlčíková, Andrea Kalužová, Filip Kodeda, Tomáš Kurdaševič, Sofie Machová a Daniel Patrovský.

Scénář podle již zmiňované knihy napsala Miroslava Henčová, také s dětmi celé vystoupení připravila. Videozáznam pořídil Marek Jelínek, který i propůjčil svůj hlas jednomu z jůtuberů.