Letošního ročník byl zaměřený na badatelské aktivity v oblasti životního prostředí. Žáci měli za úkol zpracovat v týmu badatelskou práci na dané téma a prezentovat ji před odbornou porotou i svými vrstevníky. Letos se účastnilo 15 badatelských týmů, ze 13 základních škol a gymnázií Moravskoslezského kraje. Samozřejmě nechyběla ani práce žáků z našeho přírodovědného kroužku SK ASK ČR Břidličná. Konkrétně družstvo ve složení Václav Repáň, Martin Volek a Jan Loukota, kteří obhajovali svou práci s názvem Změny vybraných parametrů v podélném profilu potoku Polička.

Prezentaci práce i odpovědi na všetečné otázky poroty, zvládli hoši na jedničku. Proto se porota ve složení:za odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje Ing. Michaela Bendová Ph.D., za Ostravské muzeum Mgr. Hana Kolblová a za Zoo Ostrava Mgr. Dana Škorňáková a Mgr. Veronika Máchová shodla, na nejlepším obsahu i prezentaci jejich práce. Plným právem, tak naši hoši obsadili 1. místo.

Krásný výsledek, viďte? Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v přírodovědných aktivitách.

Autor: Květa Děrdová