KDY: 10. srpna, 15 hodin
KDE: Hošťálkovy

Dlouho zůstával nepřístupný, až ho roku 2015 získala neziskovka Spolek Renesance. Od té doby se postupně opravuje a otevírá veřejnosti. Odehrávaly se zde semináře, příležitostné komentované prohlídky, dílny experimentální archeologie a zejména místní potěšilo promítání kina na zámku. Památkářka Andrea Šírová, která se v únoru stala správcem hošťálkovského zámku, představí první prohlídkovou trasu po expozici v zámeckých interiérech. Prohlídkovou trasu slavnostně otevře v sobotu 10. srpna v 15 hodin. Skvostem zámku je kaple Nejsvětější Trojice, ve které se zachovalo vybavení z 18. století s původními oltáři, obrazy a barokními varhanami.