KDY: v sobotu 21. září, odjezd z Třemešné v 10.45 hodin
KDE: Osoblažská úzkokolejka, nádraží v Osoblaze

Takto simulované bojové situace mohou zažít návštěvníci parní jízdy, která začíná odjezdem vlaku z Třemešné v 10.45 hodin. „Během jízdy proběhne přepadení vlaku, které následně vyvrcholí v Osoblaze ukázkou bojů o železniční stanici. Dobové oblečení návštěvníků je vítáno. Po ukázce bojů bude možnost fotografování s vojáky z Klubu vojenské historie Budčeves Veteranen, kteří tuto akci připravili. Odjezd vlaku zpět do Třemešné je naplánován na 15.10 hodin,“ informují organizátoři.

VÁLKA ZASÁHLA OSOBLAHU I OSOBLAŽKU

V březnu 1945 sovětská armáda obklíčila Osoblahu a sevřela německé jednotky v obrovitém kotli. V noci ze 17. na 18. března již hořely okolní vesnice. V neděli 18. března pronikl do Osoblahy první sovětský voják.

Válečné boje neušetřily Osoblahu ani Osoblažskou úzkokolejku. „Ze staniční kroniky stanice Třemešná ve Slezsku se dozvídáme, že vážně nebyly poškozeny akorát samotné koleje a mosty. Nádražní budovu v Osoblaze poškodila nálož, která měla otevřít zamčenou pokladnu. V důsledku následně proběhla dostavba nádraží do dnešní podoby. Budova zastávky Horní Povelice, která dnes již neexistuje, dostala tři dělové zásahy. V Třemešné byla zničena vodárna pro úzkokolejku a s ní i výhybka,“ informují Slezské zemské dráhy s tím, že další budovy byly válkou naštěstí ušetřeny, ale vozový park dopadl mnohem hůř.

Všechny lokomotivy a vozy z úzkokolejky byly soustředěny v Třemešné a tam zničeny. Konkrétně jedna lokomotiva, tři motorové vozy a jeden vlečný byly spáleny. Jedna lokomotiva byla převržena. Naštěstí poslední třetí lokomotiva byla tou dobou v krnovských dílnách, takže byla uchována do konce války.

Provoz na Osoblažské úzkokolejce a přilehlé trati Krnov Jindřichov byl obnoven 28. října 1945. I tak ovšem přetrvávaly problémy s nedostatkem náhradních dílů. Ty byly překonány až s příchodem nových motorových lokomotiv.