KDE: Razová

Naučnou stezku tvoří devět zastavení, která jsou zaměřena na historii oblasti, ekologii, geologii, mineralogii a funkci lesa. Nejzajímavějším místem, které dalo název celé naučné stezce, je technická památka Vápenná pec.