KDE: Karlova Studánka

Celá skulptura se skládá z betonového oválného bazénku. Na delší západní straně bazénku je umístěn podstavec se sochou jelena. Ten je zhotoven z betonu, socha jelena je pak vytvořena z vypálené keramické hmoty.