KDE: Krnov

I dnes patří Chářovský park k pozoruhodným místům, kde roste řada zajímavých dřevin, zejména jehličnatých. Park má i několik atraktivních vodních ploch, například kaskády jezírek napájených z řeky Opavy mlýnským náhonem. Je v něm vybudována síť cestiček i mostků k překonávání těchto vodních ploch.