KDE: Dvorce

Radní města Dvorců v roce 1710 postavili barokní sloup Ecce Homo se sedícím Spasitelem s trnovou korunou jako ochranu před nebezpečím rozšíření různých nemocí.