Areál Ježečkův palouk bude kompletně dokončen až v červnu, ale už teď si ho našel zloděj barevných kovů, který odcizil část střechy altánu. „V odpočinkovém areálu známém jako Ježečkův palouk dosud neznámý pachatel v době od 26. do 28. prosince strhl měděné oplechování střechy dřevěného altánu v délce 12 metrů. Způsobená škoda činí 20 tisíc korun. Případ šetří krnovští policisté,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Tušková.

Projekt Ježečkova palouku je pozoruhodný tím, že vznikl za podpory občanů, kteří se v lednu roku 2004 zúčastnili kulatého stolu. Ten pořádala Lesní správa Města Krnova a krnovská Místní agenda 21. „Do diskuse, co by na odpočívadle nemělo chybět, se tehdy zapojilo asi padesát zájemců. Jejich návrhy pak do projektu zapracoval architekt Petr Ondruška. Z tohoto setkání pochází rovněž název palouku, který jedna ze skupin nazvala Ježečkův. Název se nám zdál tak výstižný, že už jej nebudeme měnit,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově Rostislava Rollerová.

Kromě postavení altánu a instalace mobiliáře prošla rozsáhlou rekonstrukcí také zeleň. Na palouku se loni objevily nové stromy jako modřín, javor, smrk a habr a také řada solitérních keřů jako lísky, hloh, brslen, ptačí zob, kalina nebo střemcha. Na krajinářské úpravy palouku a přístupových cest bylo loni vyčleněno z rozpočtu města přes dva miliony korun. Na dokončení akce je přibližně potřeba asi půl milionu korun.

„Lesní odpočívadlo je jedním z posledních kroků v projektu rekreačního využití krnovských příměstských lesů. Projekt zatraktivnění Ježníku zahrnuje kromě úpravy dřevinné skladby lesních porostů také obnovu dřevěné rozhledny na vrchu Vyhlídka, opravy stezek a cest pro pěší a cyklisty, instalaci informačních tabulí, úpravy Jelení studánky či Květinové zahrady a také revitalizaci Ježnického potoka doplněného systémem vodních nádrží. Odpočívadlo Ježečkův palouk vytvoří další možnost trávení volného času v přírodě, která je jen kousek od města,“ uzavřela Rostislava Rollerová.

Akce vychází ze studie Rekreační využití příměstských lesů v okolí Krnova, kterou krnovská lesní správa nechala zpracovat v roce 1998. Zastupitelstvem byla schválena v roce 2000. Na základě studie bylo v okolí Krnova zařazeno 482 hektarů lesů města Krnova do kategorie lesa zvláštního určení, kde je omezeno hospodářské využití a jsou posíleny funkce rekreační.