Původně si nahlásili pouze vycházku, vydali se ale pěšky až do vzdáleného Bruntálu. Tu uprchlíky začalo hryzat svědomí, zašli k telefonnímu přístroji a sami se nahlásili policistům. Druhý den je muži v uniformách předali zaměstnancům zařízení domovana Opavsku.