Jádrem sporu je platnost či neplatnost nájemní smlouvy, podle níž si majitel a provozovatel většiny vleků na Ovčárně Josef Figura pronajal v roce 2004 od obce Karlova Studánka k provozování lyžařský vlek „B“ a parkoviště na Ovčárně. „Obec mě tenkrát oslovila, nabídli mi smlouvu a já jsem ji přijal. Cílem bylo zlepšení a zefektivnění služeb pro návštěvníky,“ řekl Josef Figura.

Nové vedení Karlovy Studánky vzešlé z loňských komunálních voleb ale došlo k závěru, že smlouva je pro obec krajně nevýhodná a také právně neplatná. Josef Figura je naopak přesvědčen o platnosti smlouvy a domáhá se proto u žalovaných jejího plnění. „Základním právním principem je zásada, že smlouvy mají být dodržovány,“ řekl u soudu Jaroslav Brož, právní zástupce Josefa Figury. Všechny tři žalované strany však platnost smlouvy popírají.

Snaha o mimosoudní vyrovnání nebyla úspěšná. „My jsme vyvinuli maximální úsilí o smírné vyřešení této věci,“ konstatoval Jaroslav Brož. „Naše stanoviska jsou natolik rozdílná, že v tuto chvíli nevidíme možnost smírného řešení,“ shodly se pak žalované strany. Soudní řízení je na samém začátku a všechny zúčastněné strany sporu se obávají jeho neúměrného protahovaní.

Soud včera nerozhodl a řízení bylo odročeno na neurčito kvůli rozhodnutí o takzvané koncentraci řízení, které by mělo řešení věci urychlit. Znamená to, že soud stanoví lhůty, do kterých musí účastníci předložit soudu nové důkazy či náležitosti. Po uplynutí stanovené lhůty jsou veškeré předložené materiály neplatné.