Společně s úroky již dluh obce dosahuje asi 56 milionů korun. Domašov, který ročně hospodaří asi s pětimilionovým rozpočtem, s verdiktem nesouhlasí. Podá proti němu dovolání k Nejvyššímu soudu. Vrchní soud svým dnešním rozhodnutím potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který se v polovině loňského roku usnesl, že by Domašov měl částku zaplatit.

Obec se proti rozsudku krajského soudu odvolala a požadovala po vrchním soudu, aby její verdikt zrušil. Domašov, který má asi 500 obyvatel, v odvolání namítal, že bývalé obecní zastupitelstvo v roce 1996 neschválilo ručení za směnku společnosti Salicia v souladu se zákonem, a proto je neplatné. Právní zástupkyně Domašova Jana Hamplová uvedla, že zastupitelstvo nebylo řádně svolané, lidé se ho proto podle ní nemohli zúčastnit. Vrchní soud však tento argument odmítl a dal za pravdu žalobci, kterým je majitel směnky - společnost Casco Invest.

"Žalovanému se nepodařilo jednoznačně prokázat, že zastupitelstvo nebylo veřejné. Podle svědků nenastal v předmětné době jediný případ, kdy by byl občanům zabráněn přístup na jednání zastupitelstva," uvedla v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu soudu Jana Maiová. Starosta Domašova Ladislav Števanka po jednání soudu novinářům řekl, že obec podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Pokud by ani tam samospráva nebyla úspěšná, hodlá pokračovat v odvoláních k Ústavnímu soudu a Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

"V případě, že by vše skončilo nezdarem, obrátili bychom se s náhradou škody na stát z toho důvodu, že má tak nesprávné zákony, které takové rozsudky umožňují," uvedla právní zástupkyně obce. Pro Števanku je nepředstavitelné, že by Domašov musel dluh uhradit. Obec má nyní majetek v hodnotě asi 18 milionů korun, což je zhruba třetina dlužné částky. "Je potřeba si uvědomit to, že už v současné době splácíme dalších osm milionů za úvěr stáčírny. Obec Domašov nad Bystřicí je takovou dojnou krávou," zdůraznil starosta.

Osm milionů korun Domašov splácí v souvislosti s tím, že se jeho bývalé zastupitelstvo v polovině 90. let zaručilo také za třímilionový úvěr dnes již zkrachovalé stáčírny firmy Salicia. V tomto případě již soud pravomocně rozhodl, že obec musí uhradit dlužnou částku, která se s úroky vyšplhala na osm milionů korun.