Při činnostech s rozmanitými zařízeními, jejichž základem je použití otevřeného ohně, je nutné dodržovat pokyny a rady z návodu výrobce. „Pokud se navíc používají současně hořlavé kapaliny (benzin, petrolej a podobně), je nezbytná nejvyšší opatrnost, neboť může dojít ke zraněním i smrtelným úrazům,“ řekl Deníku vedoucí oddělení prevence Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, Jiří Kárník. Podle jeho slov je důležité, aby se všichni ještě před zahájením práce seznámili se správnými postupy, vhodnými pro používání takových zařízení. Podobné postupy se vyplatí dodržovat.

„Nebezpečí požáru rovněž hrozí při činnosti, při níž vznikají jiskry o vysokých teplotách nebo odletující žhavé části opracovávaných materiálů, například při práci s bruskou nebo s rozbrušovacím kotoučem,“ upozornil Jiří Kárník. Brusky a rozbrušovací kotouče jsou hojně a běžně používány. Rychle a účinně nahrazují těžkou a zdlouhavou manuální lopotu. „Může však být také nebezpečné. Jestliže pracujeme v nepřístupných místech, v blízkosti hořlavého materiálu nebo bez ochranných pomůcek (například brýlí), můžeme způsobit škodu na zdraví i majetku nejen sobě, ale i svému okolí,“ vyjádřil se Jiří Kárník.

Otevřeného ohně mnozí užívají také k nahřívání součástek. „Mnoho požárů vzniklých při opravách automobilů svědčí o lehkomyslnosti nejen občanů při opravách svépomocí, ale i profesionálů v servisních dílnách,“ vzpomínal na předchozí zkušenosti Jiří Kárník. Z automobilů v rámci vlastní pohodlnosti mnozí opraváři nesundávají textilní potahy, pneumatiky, elektroinstalace či palivové nádrže. Hořlavé materiály jsou tak neustále schopny se kdykoliv během činnosti vznítit. Velmi nebezpečná je možnost výbuchu hořlavých benzinových par. „Při svařování, broušení, rozbrušování, nahřívání součástek nebo při pájení vždy hrozí nebezpečí vznícení hořlavých materiálů. Následný požár vlastního auta není pak tou nejhorší škodou, která může nastat,“ sdělil Jiří Kárník.

Podle něj nejsou výjimkou požáry celých autoservisů i se všemi vozy určenými k rekonstrukci. Oheň poškozuje i stavební konstrukce, nemluvě o poškození zdraví přítomných. „Čas ušetřený tím, že nebyla provedena dostatečná bezpečnostní opatření, pak ztrácí význam,“ dodal Kárník. Oheň způsobuje v okrese každoročně statisícové škody, přitom někdy zbytečně.