Rozsáhlé hospodářské trestné činnosti se podle žalobce dopouštěli v letech 2001 až 2003. Tehdy vystavovali ve špitále faktury za asi tři miliony korun na provedení prací. Ty zněly na jména natěrače a instalatéra, kteří o nich neměli vědět. Čin obžalovaní podle státního zástupce předem dobře promysleli.

Petr J. oficiálně v orgánech nemocnice nefiguroval, pracoval v servisní firmě Renebo. K tomu vedl účetnictví jednoho ze zmíněných řemeslníků. Bohuslav Š. v nemocnici pracoval jako výkonný ředitel. „V té době se řešilo vytápění nemocnice. Tamní kotelna byla odstavena, byla špatná střecha, potřebné byly opravy zásadnějšího charakteru,“ vypověděl Bohuslav Š..

Podle jeho slov určil tehdejší majitel špitálu Pavel Barot pro výběr firem a nákup materiálu spoluobžalovaného Petra J. „Byl jsem ubezpečen, že práce byly provedeny, proto jsme faktury podepsal. Ubezpečoval mě o tom i správce nemocnice a technické oddělení. Že by něco nebylo provedeno, to mi nebylo známo,“ řekl Bohuslav Š..

Opravy ale provedeny nebyly. Tok financí do nesprávných kapes měl pokračovat bezproblémově dlouhé roky. Řemeslníci, na jejichž jména zněly výdajové doklady, nic netušili. Jak fungovalo proplácení faktur v nemocnici sdělil Bohuslav Š.: „Přišly do nemocnice, účtárny. Ta zkontrolovala jejich správnost a zaslala je na příslušné oddělení. Tam potvrdili splnění předmětu faktury a poté předali náměstkyni, která schválila jejich proplacení.“

Některé výdajové doklady nesly přímo jeho podpis. „V organizačním řádu jsem tuto povinnost neměl, ale podepisoval jsem některé kvůli zvýšení vážnosti faktury,“ vysvětlil Bohuslav Š. soudu.

Dostavil se i správce konkurzní podstaty, který nepravosti ve zdravotnickém zařízení odhalil krátce po prohlášení konkurzu nemocnice a nahlásil vše policistům. „Obrátil jsem se na správce zařízení. On mi potvrdil, že práce provedeny nebyly, ač je na fakturách podpisem stvrdil,“ prohlásil u soudu správce konkurzní podstaty a dodal: „Později jsme zjistili, že řemeslníci práce neprováděli a navíc ani nepřebírali žádné peníze.“

Finance z kasy přebírala tehdejší ekonomická ředitelka a podle svého vyjádření je zpravidla předávala přímo Bohuslavovi Š.