Přehřátý olej začal hořet na sklonku června na řezacích lištách katru na pile ve Městě Albrechticích. „Oheň se přes kabeláž a hadice stroje rozšířil na dřevěná vrata a podlahu. Díky rychlému zpozorování a zásahu hasičů škoda nepřesáhla sto tisíc korun,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela. Požár se přitom mohl lehce přenést na okolní objekty. Pouze na dvacet minut záchranářům trvalo, než situaci vyřešili. Oheň poničil motor, hadice i elektroinstalaci katru.

„Nebezpečí se pojí třeba i se skladováním a manipulací hořlavých kapalin, se kterými se lidé běžně setkávají. Málokdo ví, že vysoce hořlavé kapaliny první třídy nebezpečnosti (například benzín, aceton nebo metanol) mají teplotu vzplanutí nižší než 21° Celsia,“ upozornil vedoucí oddělení prevence bruntálských profesionálních hasičů Jiří Kárník. Opatrně je třeba podle jeho vyjádření zacházet s hořlavými kapalinami jako jsou nafta, benzín, petrolej, aceton, metanol, toluen, líh či různé barvy, laky, ředidla, oleje, lepidla.

„Tyto hořlavé kapaliny nevystavujte slunci a vůbec vysokým teplotám, jinak zvyšujete riziko vzplanutí a následného požáru. Dávejte si rovněž pozor na zacházení se zdroji otevřeného ohně v jejich blízkosti (cigarety, zápalky nebo zapalovače). Chráníte tak nejen sebe, ale i své okolí,“ vyzval veřejnost Jiří Kárník. Potíže s ohněm číhají rovněž v garážích. V těch by majitelé měli uskladňovat pouze čtyřicet litrů paliva pro osobní potřebu a osmdesát pro nákladní automobily. Navíc v těsných kanystrech. Ty by měl spolu s kontejnery, sudy nebo nádržemi majitel ukládat na dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Stačí jiskra a je o „zábavu“ postaráno.

Nemusí jít zrovna o hořlavinu a výbušninu a může dojít k nečekaným životním událostem. „Zdárným příkladem je nedávný požár garáže na Rýmařovsku, kdy majitel po zahradním grilování umístil ještě ne zcela zchladlý a vyčištěný gril do garáže v bezprostřední blízkosti uložených zimních pneumatik. Dílo zkázy bylo po půlhodině dokonáno, když majiteli soused oznámil, že z jeho garáže vychází hustý dým,“ popsal nečekaný případ Jiří Kárník. Jen díky včasnému příjezdů hasičů i v tomto případě vše dopadlo ještě dobře. Ti zachránili majiteli jeho drahocenný osobní automobil.