Mužova chování si všiml jeden ze sousedů, který situaci oznámil na dispečink hasičů. Operační důstojník na místo vyslal profesionální jednotku hasičů z Krnova. Ti na místě zjistili, že se jedná o úmyslně založený požár černé skládky na železničním náspu. Štiplavý kouř a velké plameny přiměly velitele zásahu, aby na místo přivolal Policii ČR a strážníky Městské policie Krnov.

„Jednání tohoto muže je porušením zákona, proto jsem přivolal strážníky a policisty. Oheň by mohl rozfoukat vítr, vždyť k nejbližšímu stavení je to opravdu malý kousek,“ řekl velitel zásahu. K tomu hrozilo, že by mohlo dojít k výbuchu nedaleké benzínky, u níž se právě v danou chvíli doplňovaly do nádrží pohonné hmoty a vzduch byl plný nebezpečných výparů. Hasiči přijeli blíže k ohni a natáhli hadice co nejblíže k ohnisku požáru. Proud vody začal chladit rozžhavené automobilové sedačky, plastové lahve a další odpad nepovolené skládky.

To už na místo dorazili strážníci. Ti nejprve oslovili muže a zeptali se ho, zda oheň zapálil. „Ano, zapálil jsem tu skládku,“ řekl spokojeně muž, údajně bezdomovec, který si dál během hašení kosil na zahrádce trávu. Strážníci poté zjistili jeho totožnost a oznámili mu, že situaci oznámí odboru životního prostředí. Vedení Odboru životního prostředí Městského úřadu Krnov se bude případem zabývat a rozhodne, zda se jednalo o přestupek nebo už o trestný čin.

Za založení černé skládky hrozí muži až padesátitisícová pokuta. Vzhledem k tomu, že se muž přiznal k tomu, že skládku zapálil, tak pravděpodobně porušil také zákon o životním ovzduší. Pokud se mu toto jednání prokáže, hrozí mu pokuta ve výši až sto padesát tisíc korun.