„Beseda vždy zahrne téma, které nás zajímá. Tato setkání jsou velmi zajímavá a hlavně poučná. Děti můžou získat přehled o náročné práci policistů a dozvídají se také o nástrahách života,“ řekla Dagmar Kudličková, vychovatelka dětského domova. Mezi nástrahy byla opět zařazena témata jako drogy, šikana, rasismus a letos speciálně také doprava.

V rámci besedy její organizátoři chtěli, aby si i děti uvědomily, že mohou právo využívat a že v případě porušení zákona mohou být potrestány. S dětmi diskutovala vrchní inspektorka Pavla Tušková a vrchní inspektorka Lucie Zgarbová, kterou většina dětí zná z televize i z besed, které se uskutečnily v minulých letech v domově. „Okruh našich otázek se tentokrát týkal zejména dopravní výchovy. Děti byly rozděleny na dvě skupiny. Starší si měly možnost formou testu ověřit své znalosti z dopravních předpisů a značek, se kterými byly seznámeny v průběhu besedy. Naši nejmenší s nadšením poslouchali zajímavé vyprávění o psu Ajaxovi a soutěžili, kdo bude rychlejší se správnou odpovědí,“ dodala vychovatelka.

V závěru besedy dostaly děti na památku propagační materiál s dopravní tématikou. Největší radost však udělala dětem dle všeho zlatá reflexní srdíčka. „Ročně provádíme více jak sto padesát besed a akcí po děti a mládež a toto setkání patřilo mezi ty velmi příjemné a osobní,“ informovala Lucie Zgarbová, policejní mluvčí z Bruntálu.