Problémy provází stávající projednávání případu, v němž je policejní důstojník obviněn z upytlačení statného jelena v revíru Mysliveckého sdružení Staré Město.

K soudu se naposledy dostavili tři svědci. Jedním z nich je úředník bruntálské radnice z agendy státní správy na úseku myslivosti a rybářství Jiří Malina. Nedostavila se svědkyně Věra A., která odjela na dovolenou do ciziny. Během řízení zemřel znalec, proto je nutný přezkum jeho posudku. Přijít nemůže ani jeden z ústředních svědků Josef S. Ten kvůli neutěšenému zdravotnímu stavu.

Příště se soud hodlá zabývat také listinnými materiály, týkajícími se trestní minulosti některých svědků. Jeden z nich je v současné době v podmínce až do roku 2008.

„Byl jsem předsedou mysliveckého sdružení až do mého vyloučení. O události sice vím, ale jelena jsem ani neviděl, nevím, kde byl uloven, rozbourán, stažen a kde je trofej,“ vypověděl Karel D.. Jako předseda se podle svých slov zasazoval o určitý řád mezi členy. Šlo mu o spravedlnost v podílnictví na lovu zvěře. Požadoval, aby se všichni podíleli na zakrmování. „Aby probíhala jako zájmová činnost, to se mi bohužel nezdařilo. Ve sdružení jsem byl asi třicet let. Vyloučit se mě podařilo až nynějšímu vedení. Vztahy ve sdružení se zhoršily,“ pokračoval bývalý předseda.

Soudkyně mu předložila fotografii z akce, na které měl obviněný muž porcovat jelena. „Fotografii jsem neviděl vůbec. To bych byl nezodpovědný kdybych řekl, že toto paroží jsem viděl u Zdeňka A.,“ dodal Karel.

Zdeněk je další ze svědků tehdejší události, tak jako i jeho syn Tomáš. Oba tvrdí, že zvíře složil k zemi policista. Tomáš mu jej prý na jeho přání dovezl domů. To ale Stanislav rezolutně odmítá. Podle něj byl lovcem právě Zdeněk. Souhlasí pouze s tím, že jelena porcovali společně u něj doma. Tam měl vzniknout i zmíněný foto materiál.

„Josef S., bývalý člen tamního sdružení, mi sdělil, že Zdeněk řekl, že tu k…u policajtskou musí dostat z uniformy a ze sdružení. Potíže začaly kvůli jelenovi. My přijali Zdeňkem vyloučenou členskou základnu k nám. Problémy nebyly nikdy s nikým z nich,“ vyjádřil se Luděk B. ze širokonivského mysliveckého sdružení.

Jak soudní kauza dopadne, bude známo nejdříve na konci listopadu. Z dosavadního šetření ale nevyplývá, že by právě Stanislav měl být mužem, který pytlačil.

 

Jak se celá kauza vyvíjela, se můžete dočíst také zde:

bruntalsky.denik.cz/cerna_kronika/soud_policista_bruntal20070615.html