To je případ staršího muže, který spadl v notně alkoholem podroušeném stavu na trávník na ulici Na Nábřeží v Bruntále. I když mu přijeli zmíněné subjekty na pomoc, pijan se ukázal ještě jako sprosťák a jen těžko se s ním spolupracovalo. Zkušení zdravotníci za přítomnosti policistů ovšem situaci brilantně zvládli.