Sepsal smlouvu s poškozenou společností a vzápětí se mu dostalo úvěrové karty s maximální výběrovou možností dvacet tisíc korun. „Po jejím doručení a převzetí PIN kódu k aktivaci si obviněný kartu 3. července 2006 aktivoval a hned v období od 11. července do 5. července 2006 z ní provedl celkem třináct výběrů v bankomatu, až do výše plného úvěrového rámce,“ řekla mluvčí bruntálských policistů Lucie Zgarbová.

Žádnou splátku ale vykutálený dlužníček neuhradil. Podle policistů navíc v době aktivace a výběrů z karty dobře věděl, žemádalší závazky vůči jiným subjektům a tudíž nebude schopen úvěr hradit. „I v meziročním srovnání se na Bruntálsku stále drží na vysoké úrovni počty úvěrových podvodů řešených Policií ČR. V této oblasti navíc předpokládáme i vysokou latenci, což je počet případů nezjištěných policií,“ podotknula Lucie Zgarbová.

Jen za letošních sedm měsíců zaznamenali strážci zákona už sto sedm podobných podvodů s úvěry. Vloni to však ve stejném čase bylo ještě o případ více. „Nejčastěji se těchto skutků dopouští sociálně slabší občané, kteří k získání úvěru záměrně uvedou a doloží nepravdivé, často zfalšované údaje,“ vyjádřila mluvčí a dodala: „Splátky pak velmi často nehradí a úvěrové společnosti se po několika měsících vymáhání, zjišťování a marné komunikace s podvodnými dlužníky obrací na policii. Vyřizování této agendy pak vyžaduje značnou část personálních sil.“