Třináct objektů areálu Žáry včetně bytových domů, zrekonstruované jídelny a kotelny bylo prodáno za částku přesahující dva milióny korun. Účetní hodnota tohoto komplexu se však pohybuje v řádech desítek miliónů korun a i zkušený znalec ohodnotil nemovitosti před prodejem na třináct miliónů korun. Podle našich informací o zařízení projevily zájem tři subjekty.

Zařízení bylo prodáno soukromé osobě z Města Albrechtic. Ta podle některých spekulací může být jen prostředníkem mezi prodávajícím a skutečným zájemcem o zařízení. Vedení Města Albrechtic má o probíhajícím vyšetřování jen kusé informace. „Zaslechl jsem už něco o tom, že se prodejem léčebny na Žárech mají zabývat policejní orgán. Žádné oficiální informace ale v tomto směru nemám. Pokud tam došlo k jakémukoliv porušení zákona, věřím, že vše bude řádně prošetřeno,“ řekl Luděk Volek, starosta Města Albrechtic, který zastává názor, že léčebna byly prodána podezřele pod cenou.

K situaci kolem Žárů se v současnosti nevyjadřuje bývalý vlastník léčebny Moravskoslezský kraj. Dříve zástupci kraje poukazovali na to, že jde o zařízení zdevastované, nemoderní a špatně dostupné veřejnou dopravou, což mohlo souviset s nízkou prodejní cenou. Krajský úřad o policejním vyšetřování ví. „O šetření policie víme, protože už nás policie požádala o součinnost. Do doby ukončení šetření nemůžeme být konkrétnější,“ uvedla Šárka Swiderová, tisková mluvčí Moravskoslezského kraje.

Ani policie není příliš sdílná. Nezveřejnila ani to, jaké konkrétní trestné činy mohly být spáchány v souvislosti s prodejem Žárů. „Součinností Policie ČR služby kriminální police a vyšetřování odboru hospodářské kriminality správy Moravskoslezského kraje jsou ve věci vlastního poznatku prováděna šetření a opatření směřující k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, zda nebyl spáchán trestný čin, a to v souvislosti s prodejem nemovitostí z vlastnictví Moravskoslezského kraje - Plícní léčebny na Žárech situovaných v katastrálním území Města Albrechtic. V současné době se zkoumá, zdali při prodeji shora uvedených nemovitostí neexistuje podezření ze spáchání trestného činu. Bližší informace zatím sdělovat nebudeme,“ uvedl policejní komisař Milan Klézl.