Zaměstnanci se snažili s plameny bojovat, avšak neúspěšně. Požár se však rychle šířil. Oba se ocitli v místnosti obklopeni ohněm a nemohli ven. Jeden byl navíc v bezvědomí. Bylo nutné jej neprodleně dostat dolů. Jedna cesta vedla po žebříku k oknu zámku, druhá s nosítky po schodech nahoru. Taková byla modelová situace, kterou si hasiči procvičili v bruntálské historické budově v rámci oslav sta let založení muzea.

Řešit nastalý problém vyjeli spolu se záchranáři také zdravotníci a policisté. „Naší povinností je během pouhých dvou minut opustit zbrojnici, a to v plné výzbroji a výstroji,“ upozornil profesionální bruntálský záchranář Bohdan Mikulka. Na stanici je třeba vždy rozhodnout, které vozidlo konkrétně k dané události vyjede. Tentokrát se jednalo o cisternu s výsuvným žebříkem. „Ten měří rovných třicet metrů. Jsme dobře vybaveni, vyšší budova v Bruntále není,“ řekl Bohdan Mikulka. Během zásahu v tak extrémním počasí, jaké bylo v pátek, hasiči oděni do těžkých obleků ztratí i dva až tři litry tekutin. Vždyť na sluníčku bylo rovných čtyřicet stupňů celsia. I takový mají záchranáři život. Navíc se při zásahu mohou nadýchat kouře a dýmu. Zplodiny se mohou projevit až po čase a členům zásahu ublížit až dodatečně.

Bohdan Mikulka celý zásah popsal veřejnosti přímo při akci. Spolu se svým bratrem Štěpánem je požárním preventistou. Oba pořádají přednášky nejen ve školách, ale i pro instruktory v rámci preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. To vše mimo svou hlavní pracovní náplň, kdy nasazují spolu s dalšími kolegy z okresu své životy při různých nebezpečných situacích. Bratři jsou spolu s psychologem Miroslavem Piňosem autory publikace Výchova dětí v oblasti požární ochrany, kterou vydalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jsou zároveň i autory projektu Komplexní program výchovy dětí v oblasti požární ochrany a prevence. Ten vznikl v roce 1996 a od roku 2000 jej realizuje občanské sdružení Citadela Bruntál s již zmíněným psychologem Miroslavem Piňosem.