V nouzi je nutno přísněji trestat cokoli

ANO Nouzový stav je zcela mimořádné opatření v době, kdy jsou ohroženy životy a zdraví občanů. Zákon musí odstrašit zločince a labilní jedince od rabování. Zajištění pořádku je důležité, aby se stát mohl soustředit na nutnou pomoc pro spořádané lidi. Tentokrát se podařilo první nápor koronaviru zvládnout. To však nemůže omluvit někoho, kdo se provinil proti zákonu.

NE Krádež pěti housek má za krize stejnou společenskou nebezpečnost jako jindy. Přesně nulovou. Přísnější tresty mají smysl jen tehdy, pokud by se jednalo o činy, které druhé skutečně ohrožují. Tedy kdyby někdo například kradl ochranné pomůcky, ničil testovací sady či šířil nákazu. Vězení za krádež jídla by mělo smysl jen tehdy, kdyby byl potravin nedostatek.

ČERNÁ A BÍLÁ
ČERNÁ A BÍLÁ: Je rozumné vydat se na dovolenou do zahraničí?

S recidivistou není možno mít slitování

ANO Zloděj z obchodu kradl podobným způsobem vícekrát. Byl za to v podmínce. I kdyby nebyl vyhlášen stav nouze, mohl by být tedy potrestán natvrdo. Není přeci možné, aby někdo opakoval „drobné“ přestupky do nekonečna a vždy vyvázl jen s pokutou, kterou stejně nezaplatí. Za krize je k tomu nutno přihlížet dvojnásobně.

NE Krádež pěti bulek zůstává krádeží pěti bulek, ať se jí dopustil ctný profesor teologie, nebo recidivista. Je to přestupek, nikoli zločin. Pokud něco takového udělal člověk lehce vykolejený, který má hlad, zaslouží si soucit a pomoc nikoli nemilosrdný trest. Posílat někoho do vězení kvůli chladné liteře zákona je bezcitné.

Má být schodek rozpočtu půl bilionu?
ČERNÁ A BÍLÁ: Má být schodek rozpočtu půl bilionu?

Soud neměl jinou možnost

ANO Podle právních odborníků neměl soud jinou možnost, než udělit v tomto případě nepodmíněný trest. Dva roky, které zlodějíček původně dostal, jsou za nouzového stavu minimální sazba. I za „normálního“ stavu by mohl být trest stejný nebo i o trochu vyšší. V takovém případě by ale soud mohl udělit i alternativní potrestání: veřejně prospěšné práce.

NE Už to, že odvolací soud trest snížil, ukazuje, že zákony nejsou svěrací kazajka. Soudce má vždy řadu možností, aby uplatnil hledisko přirozeného rozumu a očividné spravedlnosti. Pokud přihlíží jen k liteře a ne k duchu zákonů, usnadňuje si práci a může ublížit konkrétním lidem. V tomto případě se to zjevně stalo.

Měla by pro restaurace zůstat „zavírací hodina“?
ČERNÁ A BÍLÁ: Měla by pro restaurace zůstat „zavírací hodina“?

Přísné tresty jsou nutné

ANO Drobní zloději se mohli ještě donedávna neustále vymlouvat a opakovat „bagatelní“ krádeže. Takové chování právem rozhořčovalo slušné lidi. Drzost kradařů přirozeně vzrůstala, a ti se stávali stále větší hrozbou pro své okolí. Pouze nepodmíněný trest může protispolečenské jedince odradit. Snížení kriminality je v celospolečenském zájmu.

NE České věznice jsou přeplněny lidmi, kteří spáchali trestné činy, které nejsou nebezpečné. Naše tresty jsou přísnější než ve většině civilizovaných zemí. Je prokázáno, že pobyt ve vězení většinou zlodějíčka nenapraví, naopak, často se z něj stane skutečný kriminálník. Alternativní tresty jsou z hlediska nápravy odsouzeného mnohem nadějnější.