Jde o málo známou a zřídka připomínanou kapitolu dějin naší země, která se mi vybavila, když jsem v rádiu poslouchal pořad o podpisu mnichovské dohody 30. září 1939. Zatímco osud německy mluvících obyvatel Československa, kteří po válce odešli do Německa – ať už šlo o útěk, divoký nebo organizovaný odsun – je v posledních letech často připomínán v médiích, příběhy lidí vyhnaných v roce 1938 z pohraničí Němci zůstávají většinou v zapomnění.

Autor je spisovatel

Po Mnichovu muselo své domovy v Sudetech nedobrovolně opustit více než 370 tisíc lidí (včetně 10 tisíc demokratický smýšlejících Němců). Mnoho z nich mělo prostředky na přežití jen několika dní. Neměli co jíst, neměli kde bydlet, neměli na zajištění základních potřeb. Ve vnitrozemí jim pomáhaly dobrovolné organizace, například Československý červený kříž, Sokol, Skaut, Orel, České srdce i jednotlivci. Vláda na jejich pomoc postupně vyčleňovala finance, vznikly i dobročinné sbírky, peníze přišly i ze zahraničí.

Jásot a nadšení většiny sudetských Němců z připojení k Říši doprovázelo pronásledování a teror proti nepřátelům nového režimua snahy vyrovnat si účtys někdejšími protivníky – tedy s Čechy, Židy a německými antifašisty. Jedenz funkcionářů Sokola později vypověděl: „Přijeli jsme do Chabařovic, a tam nastala ta hrůza. Tisíce lidí, Němců, muži i ženy plivali, bili. Řev to byl, soudný den. Zabte ho, špion, oběste ho, dejte nám jej, odsoudíme ho, postavte ho ke zdi, lotr, vrah, voni nás Němce tady zrazovali, utiskovali, dětem chléb užírali, utlučte tu pakáž, hlavami chtěli celé náměstí vydláždit. Byli to pouze zdejší civilisté…“

Jakub Horák
Pěna dní: Slavík zpívá špatně

Jen pro ilustraci, po zabrání našeho pohraničí nechal Hitler vydat medaili „Za zásluhy při osvobození Sudet“. Tuto medaili dostalo přibližně 1 200 000 obyvatel Sudet, což je na celkový počet tří milionů lidí žijících v pohraničí vysoké číslo, svědčící o tom, jak masově se do protičeských akcí aktivně zapojili.

Střední Evropa je plná nepříjemných vzpomínek.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.